Gabinet Psychoterapii - Małgorzata Czerwińska

Znajdują się Państwo na stronie internetowej gabinetu psychoterapii psychodynamicznej.

Spodziewam się, że z jakiegoś ważnego dla siebie powodu szukają Państwo kontaktu z psychoterapeutą. Niezależnie od przyczyny, decyzja o sięgnięciu po pomoc i wybór terapeuty mogą nie być łatwe, mogą mieć Państwo wiele pytań i wątpliwości dotyczących takiego spotkania…

Zazwyczaj te wątpliwości wyjaśniają się podczas paru pierwszych spotkań. By już teraz ułatwić Państwu podjęcie decyzji zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat moich kwalifikacji. Prowadzę gabinet psychoterapii we Wrocławiu i w Świdnicy.

Małgorzata Czerwińska

Małgorzata Czerwińska


 • magister psychologii
 • dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny
 • rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pracuję w zgodzie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Należę do profesjonalnych stowarzyszeń, które są gwarantem moich kwalifikacji: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Swoją pracę poddaję regularnej i profesjonalnej superwizji psychoterapeutycznej.Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych i trudności o charakterze psychologicznym, o różnym stopniu głę­bo­kości i nasilenia. Pozwala skutecznie radzić sobie z problemami w funkcjonowaniu społecznym i indywidualnym, na poziomie emocji, myśli i zachowań. W odróżnieniu od farmakoterapii nie działa jedynie na objawy (np. obniżony nastrój, lęk), a pozwala wyeliminować przyczynę przeżywanych trudności i rozwinąć umiejętności do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami rzeczywistości. Najnowsze metody badań oparte na neuroobrazowaniu pozwalają już pokazać, że w wyniku psychoterapii dochodzi do pozytywnych zmian neuronalnych w ważnych obszarach mózgu, np. hipokampie (odpowiedzialnym m in. za regulację emocji). Często zaleca się łączenie psychoterapii z farmakoterapią – leki pozwalają złagodzić ostre objawy, a psychoterapia umożliwia zmianę w psychice pac­jen­ta, która pozwoli mu funkcjonować lepiej i zapobiega pojawianiu się objawów.

Psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się nie tylko na łagodzeniu negatywnych objawów, ale także na pracy nad wzmocnieniem pozytywnych doświadczeń i umiejętności. Skutecznie rozwija:

 • zdolność do empatii
 • wrażliwość na potrzeby innych
 • zdolność do dostrzegania różnych punktów widzenia
 • mniejsze doświadczanie poczucia winy, wstydu, poczucia braku adekwatności i lęku przed odrzuceniem
 • zdolność do samouspokajania
 • bardziej wyważona ocena osób i sytuacji
 • zdolność do radzenia sobie z bolesnymi doświadczeniami
 • satysfakcja i skuteczność w relacjach interpersonalnych i długoterminowych celach

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na dwóch filarach:

 • na najstarszych i w związku z tym gromadzących najwięcej doświadczeń teoriach psychoanalitycznych (teoria relacji z obiektem, psychologia ego, teoria popędowa), wciąż rozwijanych przez psychoanalityków na całym świecie
 • zdobyczach i doświadczeniach współczesnej psychiatrii
  Dzięki temu jest rzetelną, profesjonalną i skuteczną metodą leczenia.

Najlepszą rekomendacją dla psychoterapii psychodynamicznej jest fakt, że sami psychoterapeuci, decydując się na własną psychoterapię, najczęściej wybierają właśnie psychoterapię psychodynamiczną.

Oferta

W gabinecie psychoterapii we Wrocławiu i Świdnicy znajdą Państwo kilka form pomocy psychologicznej:

 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży
 • konsultacje dla rodziców 
 • konsultacje dla par
 • interwencja kryzysowa
 • counselling in English

Psychoterapia dla Dorosłych

 • depresja, apatia, zaburzenia nastroju
 • nerwica, zespoły natręctw
 • fobia społeczna, lęk paniczny lub uogólniony
 • myśli bądź tendencje samobójcze
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia snu i odżywiania
 • zaburzenia seksualne
 • nadmierne napięcie emocjonalne, problemy z kontrolowaniem emocji
 • urazy psychologiczne po traumatycznym doświadczeniu (PTSD)

A także pomoc w radzeniu sobie z trudnościami, takimi jaki:

 • kryzysy emocjonalne, życiowe, rozwojowe (np. rozwód, utrata bliskiej osoby lub pracy, ciężka choroba, utrata sprawności fizycznej lub psychicznej, długotrwała rehabilitacja i in.)
 • problemy interpersonalne, trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu bliskich relacji
 • trudności i konflikty w relacjach z osobami bliskimi (partnerem, dzieckiem, rodzicem, rodzeństwem...)
 • patologiczna nieśmiałość, nieumiejętność odmawiania
 • trudny do wytłumaczenia, nieustający smutek, napięcie lub chwiejność emocjonalna
 • trudności adaptacyjne, przewlekły stres lub zmęczenie
 • przewlekła żałoba, uporczywy smutek po utracie kogoś lub czegoś ważnego
 • problemy zawodowe (np. konflikty w miejscu pracy, trudności w znalezieniu pracy, brak satysfakcji zawodowej)
 • doświadczenie przemocy fizycznej lub psychicznej
 • poczucie utraty kontroli nad własnym życiem

Psychoterapia dla Młodzieży

 • problemy adaptacyjne (nowe miejsce, nowa szkoła, rozwód lub utrata jednego z rodziców)
 • trudności szkolne (wagarowanie, problemy w nauce)
 • zachowania autodestrukcyjne (nacinanie, ryzykowne zachowania, narkotyki i alkohol, myśli bądź próby samobójcze)
 • samotność, odrzucenie ze strony rówieśników 
 • zachowania agresywne w domu lub szkole
 • trudności w sferze tożsamości seksualnej, identyfikacji płciowej
 • zaburzenia psychiczne wieku młodzieńczego (depresja młodzieńcza, nerwica, zaburzenia zachowania)

Wsparcie dla Rodziców

 • problemy wychowawcze
 • opieka nad małym dzieckiem, stres i trudne emocje związane z podjęciem nowej roli życiowej
 • opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym lub wymagającym specjalistycznej rehabilitacji
 • kontakt z trudnym nastolatkiem
 • relacje z dorosłymi dziećmi
 • utrata dziecka, poronienie, aborcja

Konsultacje dla Par i Małżeństw

 • nadmierne trudności i konflikty w związku
 • trudności w sferze seksualnej
 • rozstanie, rozwód, separacja
 • doświadczenie zdrady małżeńskiej
 • psychologiczne skutki niepłodności, bądź długotrwałego starania się o potomstwo

Dorosłe Dzieci Alkoholików 

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to osoby, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym, czyli takich, w których przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu, co najczęściej wiązało się z tym, że w domu dochodziło do wielu zaniedbań i/lub nadużyć. W związku z tym w swoim dorosłym życiu DDA często doświadczają cierpienia z powodu różnorakich trudności emocjonalnych, uniemożliwiających im satysfakcjonujące życie.

Do najczęściej spotykanych problemów w życiu DDA należą:

 • trudności w budowaniu i utrzymaniu bliskich relacji,
 • trudności w stawianiu i egzekwowaniu granic,
 • przeżywanie nadmiernego poczucia winy i poczucia krzywdy,
 • nadmierna odpowiedzialność za innych,
 • lęk przed utratą kontroli,
 • trudność w rozpoznawaniu i przeżywaniu własnych emocji,
 • bezlitosna samokrytyka,
 • angażowanie się w działania i relacje, które można określić jako autodestrukcyjne.

DDA mogą znaleźć pomoc na licznych grupach wsparcia i grupach terapeutycznych dedykowanych specjalnie dla nich. Psychoterapia indywidualna jest pogłębioną formą pracy i czasem jest poprzedzona terapią grupową (nie jest to jednak warunek konieczny).

Cennik

Czas Cena
Wstępna konsultacja 50 min 100 ZŁ
Sesja indywidualna 45 min 100 ZŁ
Sesja dla pary 60 min 150 ZŁ
Session in English 45 min 150 ZŁ

Dane kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do skorzystania z formularza szybkiego kontaktu.

W celu umówienia się na spotkanie zapraszam do kontaktu telefonicznego.

Małgorzata Czerwińska
+48 600 460 254
kontakt@malgorzataczerwinska.pl

Gabinet we Wrocławiu
Kochanowskiego 7/9, m.4
51-602 Wrocław

Gabinet w Świdnicy
Kolejowa 4 (wejście od ul. Spacerowej)
58-100 Świdnica

English

Psychological counselling and psychotherapy in English.

For English speaking foreigners I offer counselling and individual therapy in English. I work in psychodynamic approach.

Sessions are held in my offices in Wrocław or Świdnica.

Please contact me to schedule an appointment or for more details.

Quick Contact

Message has been sent.

An error occurred.